DetoCol

129,00

 Capacity: 90 capsules

Zawartość netto: 47,70: 3 blistry ,,RANO” (30 kapsułek po 670 mg), 3 blistry ,,POŁUDNIE” (30 kapsułek po 455 mg), 3 blistry ,,WIECZÓR” ( 30 kapsułek po 465 mg)


Comfortable, non-disturbing to physiology, natural support for cleansing the body of parasites and prevention of parasitic infections.

Product properties:

DetoCol is a preparation intended to help in a diet cleansing of parasites, fungi and bacteria in a home setting. It is not a deworming drug, but a dietary supplement – non-invasive, non-suppressive and does not cause (as long as it is used at the recommended times and dosage) neither stomach sensation nor a feeling of discomfort.

There are numerous cleansing, anti-fungal and deworming programs that bring faster and more spectacular effects, but are also more or less – but always – burdensome for those who undergo them. The role of DetoCol is to help cleanse the body slowly, over the course of a month, without the need for fasting, forced bowel movements and any change in lifestyle.

It is dedicated to people who want to cleanse their body in a home setting and in the least burdensome way.

 

Preventive healthcare of the 21st century is now giving considerable attention to cleansing the body of unwanted guests – organisms that parasite on us and, at best, disrupt metabolic processes in our bodies and rob our cells of the required nutrients: proteins, carbohydrates, microelements and vitamins. In the worst case, they give us severe disease!

The benefits of cleansing the body of parasites, fungi, yeasts, bacteria and their metabolic products (very often toxic to us) are immediate and undeniable, and most importantly – quickly felt by us objectively.

Sensitivity to components of the preparation:

The effect of the product may vary with each person. In case of allergy to any of the ingredients or bowel movements lasting more than two days, you should stop using the preparation.

 

Prevention

People who have been infected with parasites in the past, such as follicular mite (Demodex folliculorum) and tiny mites (Demodex brevis), whipworm (Trichuris trichiura), and especially trematode are recommended to regularly take DetoCol prophylactically – every other month. After using the entire package, a break of at least one month is recommended before starting the next batch of DetoCol supplementation.

Contraindications

The supplement should not be used as a worming agent against pinworms and other childhood parasites. The preparation is also not recommended to fight tapeworms. In each of these cases, consult an appropriate physician.

It is not recommended for pregnant and breastfeeding women.

Destiny

The preparation is intended for adults. One package of DetoCol containing 30 + 30 + 30 capsules is intended for use within 30 days with the discipline of using one capsule at three times of the day. Such consumption of DetoCol on a 30-day basis is recommended to be repeated 3 times a year. Do not exceed the recommended daily intake. A dietary supplement cannot be used as a substitute for a varied diet. A balanced diet and a healthy lifestyle are recommended.

Composition

Cistus oil, 4: 1 Pau D’Arco extract, 4: 4: 1 wild pansy extract, licorice root extract standardized to 10% glycyrrhizic acid, 4: 1 dandelion extract, turmeric extract standardized to 40% curcuminoids, 4:  1 peppermint extract, garlic extract standardized to 2% allicin, 4: 1 extract

from the ground parts of wormwood, anti-caking agent – calcium carbonate, pork gelatin (soft capsules), fish gelatin (hard capsules).

Daily Allowance

Recommended daily allowance:

 • 3 capsules per day (1 capsule of each type – MORNING/NOON/EVENING).

Do not exceed the recommended daily dose. The preparation is a supplement but is not a substitute for a balanced and varied diet.

A balanced and varied diet and a healthy lifestyle are recommended. Warnings:

Do not use the preparation in case of hypersensitivity to any of the ingredients. Do not use the preparation after expiry date.

 

 

Storage conditions:

Keep in a closed and dry place at room temperature out of reach of small children.

Entity responsible: COLWAY DISTRUBUTION SP.J..

Koleczkowo 84–207, Hippiczna 19

DetoCol

129,00

90 kapsułek

Zawartość netto: 47,70: 3 blistry ,,RANO” (30 kapsułek po 670 mg), 3 blistry ,,POŁUDNIE” (30 kapsułek po 455 mg), 3 blistry ,,WIECZÓR” ( 30 kapsułek po 465 mg)


Właściwości

DetoCol jest preparatem przeznaczonym do pomocy w diecie oczyszczającej z pasożytów, grzybów i bakterii w warunkach domowych. Nie jest lekiem odrobaczającym, lecz suplementem diety nieinwazyjnym, niesupresyjnym i nie powodującym, o ile stosuje się go w porach i ilościach zalecanych – ani sensacji żołądkowych, ani uczucia dyskomfortu. Istnieją liczne programy oczyszczające, odgrzybiające i odrobaczające, które przynoszą efekty szybsze i bardziej spektakularne, lecz są też zawsze mniej lub bardziej, ale zawsze uciążliwe dla osób im się poddających. Rolą DetoColu jest pomóc oczyścić organizm powoli, na przestrzeni miesiąca, bez konieczności głodówek, wymuszanych wypróżnień i jakiejkolwiek zmiany trybu życia. Dedykowany jest on osobom chcącym oczyszczać swój organizm w warunkach domowych i w sposób jak najmniej dla nich kłopotliwy.

Profilaktyka zdrowotna w XXI wieku poświęca już dużo uwagi oczyszczeniu organizmu z niepożądanych gości, z organizmów, które na nas pasożytują i w najlepszym wypadku zaburzają nasze problemy metaboliczne i okradają nasze komórki z potrzebnych im substancji odżywczych: protein, węglowodanów, mikroelementów i witamin. W najgorszym zaś, wpędzają nas w bardzo poważne choroby!

Korzyści z oczyszczania organizmu z pasożytów, grzybów, drożdżaków, bakterii i wydalanych przez nie produktów przemiany ich materii, bardzo często toksyn – są bezpośrednie i nie podlegające dyskusjom, a co najważniejsze, bardzo szybko odczuwalne przez nas obiektywnie.

Wrażliwość na składniki preparatu:

Działanie produktu może być różne u każdej osoby. W razie uczulenia na którykolwiek składnik lub trwające dłużej niż dwa dni rozwolnienia przy wypróżnianiu – należy przerwać spożywanie preparatu.

Kategoria:

Profilaktyka

Osobom, które w przeszłości zarażały się pasożytami takimi, jak: nużeniec ludzki (Demodex folliculorum) i nużeniec krótki (Demodex brevis), włosogłówka (Trichuristrichiura), a szczególnie przywrami, osobom spożywającym surowe mięso lub ryby, zaleca się profilaktycznie przyjmować DetoCol systematycznie, co drugi miesiąc. Po zużyciu całego opakowania wskazana jest nie krótsza niż miesięczna przerwa przed rozpoczęciem spożywania kolejnego.

Przeciwwskazania

Suplementu nie należy stosować jako środek odrobaczający od owsików i innych pasożytów dziecięcych. Preparat nie jest również zalecany do walki z tasiemcem. W każdym z takich przypadków należy zgłosić się po poradę do właściwego lekarza.

Nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Przeznaczenie

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Jedno opakowanie DetoCol zawierające 30 + 30 + 30 kapsułek przeznaczone jest do zużycia w ciągu 30 dni z zachowaniem dyscypliny stosowania po jednej kapsułce w trzech porach dnia. Takie spożywanie DetoColu w ciągłości 30-to dniowej zaleca się powtarzać 3x w ciągu roku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Składniki

 • olej z czystka
 • ekstrakt 4: 1 z kory drzewa mrówkowego
 • ekstrakt 4: 1 z fiołka trójbarwnego
 • ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej standaryzowany na 10 % kwasu glicyryzynowego
 • ekstrakt 4:1 z mniszka lekarskiego
 • ekstrakt z ostryżu długiego standaryzowany na 40% kurkuminoidów
 • ekstrakt 4: 1 z mięty pieprzowej
 • ekstrakt z czosnku standaryzowany na 2% allicyny
 • ekstrakt 4:1 z części naziemnych bylicy piołunu
 • substancja przeciwzbrylająca – węglan wapnia
 • żelatyna wieprzowa (kapsułki miękkie)
 • żelatyna rybia (kapsułki twarde)

Zalecane dzienne spożycie

Zalecane dzienne spożycie:
3 kapsułki w ciągu dnia (po 1 kapsułce z każdego rodzaju- RANO/POŁUDNIE/WIECZÓR
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony i zróżnicowany sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
COLWAY DISTRUBUTION SP.J..
Koleczkowo 84-207, Hippiczna 2