Polityka prywatności

Mycollagencolway.org (zwany dalej, „Administratorem”).

1. Informacje ogólne:
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o:
1.1.1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
1.1.2 przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000),
1.1.3 wymóg przewidziany w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907).
1.2 Administratorem danych osobowych udostępnionych za pomocą Formularza Kontaktowego jest Mycollagencolway.org.
1.3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

2. Definicje:
2.1 Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy Sklepu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o usługach oferowanych przez Administratora,
2.2 Administrator – Mycollagencolway.org,
2.3 Regulamin –Regulamin Sklepu Internetowego, który definiuje prawa i obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu, udostępniony w Sklepie,
2.4 Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.mycollagencolway.org prowadzona przez Administratora, posiadająca funkcjonalności określone w Regulaminie,
2.5 Użytkownik –każdy użytkownik Internetu odwiedzający Sklep.

3. Korzystanie ze Sklepu:
3.1 Korzystanie ze Sklepu zostało szczegółowo określone w Regulaminie,
3.2 Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu:
3.2.1 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym usprawnienia jego działania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3.2.2 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3.2.3 zbierania anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywany jest Sklep – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
3.2.4 obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3.2.5 umożliwienia Administratorowi oraz podmiotom z grupy kapitałowej Administratora prezentowania Użytkownikom ofert i reklam dostosowanych do ich preferencji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu własnych produktów,
3.2.6 ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3.3 Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
3.4 Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób
3.5 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
3.5.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.5.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. Marketing:
4.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.1.2 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki;
4.2 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem email, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. Pliki cookies:
5.1 Pliki cookies są to dane informatyczne zapisywane w małych plikach tekstowych, które Sklep wysyła na urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet, telefon), w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego,
5.2 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie i zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Możliwe jest również korzystanie ze Sklepu internetowego bez stosowania i zapisywania plików cookies, w takim wypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Sklepu. Instrukcja, w jaki sposób możliwe jest zablokowanie zapisywania plików cookies oraz ich usuwania z urządzenia końcowego, zamieszczona jest w pkt 8 niniejszego punktu V Polityki Prywatności,
5.3 Rodzaje cookies wykorzystywanych w Sklepie:
5.3.1 niezbędne do prawidłowego działania i wyświetlania Sklepu;
5.3.2 poprawiające funkcjonalność Sklepu, optymalizujące korzystanie ze Sklepu, np. poprzez zapamiętywanie ustawień językowych;
5.3.3 służące przedstawieniu spersonalizowanej oferty dla Użytkownika (reklamowe) – pozwalające na personalizowanie dostarczanych Użytkownikom materiałów promocyjnych poprzez Sklep, zarówno Administratora, jak i podmiotów z grupy kapitałowej Administratora. Informacje te mogą być wykorzystywane przez podmioty z grupy kapitałowej Administratora z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej, czy też dane identyfikujące system, z którego korzysta Użytkownik (m. in. adres IP) nie zostaną udostępniane ani wykorzystywane albo zostaną udostępnione lub wykorzystywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
5.4 Informacje z plików cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań promocyjnych (np. dzięki zliczaniu, ile osób zainteresowało się konkretną ofertą),
5.5 Sklep korzysta z plików cookies „tymczasowych”, tj. przechowywanych do czasu wylogowania się Użytkownika oraz plików cookies „stałych” tj. obecnych na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do ich przez niego usunięcia,
5.6 W Sklepie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzania prawidłowej analizy preferencji Użytkowników oraz pozwala na wyjście naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników Sklepu internetowego,
5.7 Na Stronie internetowej Sklepu używana jest również technologia local storage, której dane są zapisywane w wyznaczonej do tego części pamięci wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej,
5.8 Zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies można dokonać w następujący sposób:
5.8.1 w przeglądarce Internet Explorer:
5.8.1.1 Należy kliknąć przycisk Narzędzia, umieszczony w prawym górnym rogu,
5.8.1.2 Wybrać pozycję Opcje internetowe,
5.8.1.3 Wybrać kartę Prywatność, a następnie przestawić pasek odpowiedzialny za ustawienia internetowe do najniższego poziomu;
5.8.2 w przeglądarce Google Chrome:
5.8.2.1 Należy kliknąć przycisk trzech pionowo ustawionych kropek „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome”
5.8.2.2 Następnie wybrać Ustawienia i Pokaż ustawienia zaawansowane,
5.8.2.3 Kolejno klikać Ustawienia treści -> Pliki cookie,
5.8.2.4 Odznaczyć pozycję „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie”;
5.8.3 w przeglądarce Opera:
5.8.3.1 W menu przeglądarki kliknąć ikonę „O” i wybrać Ustawienia
5.8.3.2 Następnie z listy wybrać Prywatność i bezpieczeństwo
5.8.3.3 Z pozycji Ciasteczka zaznaczyć Nie zezwalaj witrynom na ustawianie żadnych danych;
5.8.4 w przeglądarce Firefox:
5.8.4.1 Należy kliknąć przycisk trzech poziomo ustawionych pasków „Otwórz menu” umiejscowionych w prawym górnym rogu ekranu
5.8.4.2 Następnie wybrać Opcje
5.8.4.3 Kliknąć ikonę kłódki „Prywatność,
5.8.4.4 dotyczącej historii, z rozwijanego menu Program Firefox wybrać będzie używał ustawień użytkownika
5.8.4.5 Odznaczyć opcję Akceptowanie ciasteczek;
5.8.5 w przeglądarce Safari
5.8.5.1 Wybrać z menu przeglądarki Safari umieszczonego w górnej części ekranu Preferencje,
5.8.5.2 Następnie wybrać Preferencje,
5.8.5.3 Wybrać jedną z opcji umieszczonych obok pozycji Pliki cookie: Zawsze blokuj

6. Okres przetwarzania danych osobowych:
6.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
6.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Uprawnienia Użytkownika:
7.1 Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
7.1.1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
7.1.2 prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
7.1.3 prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
7.1.4 prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
7.1.5 prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
7.1.6 prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
7.1.7 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
7.1.8 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
7.1.9 prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
7.1.10 prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.2 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
7.2.1 listownie na adres siedziby Administratora
7.2.2 elektronicznie na adres e-mail: info@mycollagencolway.org
7.3 Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności
7.3.1 z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
7.3.2 jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
7.3.3 jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.)
7.4 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje,
7.5 Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia,
7.6 Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. Odbiorcy danych:
8.1 Dane Użytkownika mogą być przekazane:
8.1.1 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
8.1.2 podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
8.2 Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

9. Bezpieczeństwo danych:
9.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników były:
9.1.1 przetwarzane zgodnie z prawem
9.1.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
9.1.3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
9.1.4 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
9.2 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. Zmiana Polityki Prywatności:
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w zakresie nienaruszającym uprawnień Użytkowników